Flexibilní technologické izolátory ONFAB

Sortiment flexibilních izolátorů pro vážení a dávkování od ONFAB nabízí vysokou úroveň izolace v nejklíčovější fázi zpracování potentních látek. Flexibilní izolátor umožní dosažení izolačního výkonu OEB 4 a OEB 5 v momentě, kdy je API (aktivní farmaceutická složka) v nejvyšší koncentraci.

OEB (Occupational Exposure Band) se vztahuje k hodnocení rizika expozice pracovníků výrobním prostředím, konkrétně k množství léčiva, kterému mohou být vystaveni bez zdravotního rizika. OEB 4 a OEB 5 označují vyšší úrovně ochrany.

1 položek celkem