Mikrobiologické bezpečnostní skříně

Mikrobiologické bezpečnostní boxy omezují rizika pracovníků při práci s nebezpečnými nebo potenciálně nebezpečnými mikroorganismy.

MBB jsou odvětrávané polootevřené zařízení chránící uživatele a prostředí před aerosoly vznikajícími při práci s nebezpečnými a potencionálně nebezpečnými mikroorganismy s tím, že vzduch vypouštěný z tohoto zařízení do atmosféry je filtrován.

MBB třída I (MSC class I) je bezpečnostní box s čelním otvorem, kterým pracovník může provádět pracovní úkony uvnitř boxu. Je konstruován tak, že pracovník je chráněn a únik kontaminace ze vzduchu, vznikající uvnitř boxu, je ovládán pomocí proudu vzduchu směřujícího dovnitř čelným pracovním otvorem a filtrací vystupujícího vzduchu.

MBB třída II (MSC class II) je bezpečnostní box s čelním otvorem, kterým pracovník může provádět pracovní úkony uvnitř boxu. Je konstruován tak, že pracovník je chráněn, nebezpečí kontaminace výrobků a Křížového znečištění je nízké a únik kontaminace že vzduchu, vznikající uvnitř boxu, je ovládán pomocí vnitřní ho filtrovaného objemu vzduchu a filtrací vystupujícího vzduchu.

Typickým postupem, jak toho dosáhnout je vytvoření jednosměrného, sestupného laminárního proudu vzduchu uvnitř boxu se vzduchovou clonou u čelního otvoru.

MBB třída III (MSC class III) bezpečný box, ve kterém je pracovní plocha zcela uzavřena a pracovník je oddělen od pracovního úkonu fyzickou bariérou (to je rukavicemi mechanicky připevněnými k boxu). Filtrovaný vzduch je kontinuálně přiváděn do boxu a odsáváný vzduch je upravován, aby se zabránilo úniku mikro organismu.