Mechanické operace MPW

V laboratoři se centrifugy používají k oddělování složek směsi na základě jejich hustoty pomocí odstředivé síly. Centrifugy jsou nezbytné pro mnoho biologických a chemických aplikací. Některé z hlavních účelů a aplikací centrifug v laboratoři zahrnují:

  1. Odloučení buněk od roztoků: V biologických laboratořích mohou být centrifugy použity k oddělení celých buněk od roztoků, například po kultivaci bakterií.

  2. Oddělení buněčných složek: Centrifugace může být použita k frakcionaci buněčných složek, což umožňuje vědcům izolovat organelly, jako jsou mitochondrie nebo lysosomy, pro další analýzu.

  3. DNA a RNA extrakce: Po rozbití buněk může být centrifugace použita k odstranění buněčných debris a zanechání čisté DNA nebo RNA v supernatantu.

  4. Proteinová purifikace: Významnou aplikací je oddělení proteinů na základě jejich velikosti, tvaru a hustoty.

  5. Srážení: Po přidání srážecího činidla k vzorku může být centrifugace použita k oddělení srážky od zbytku roztoku.

  6. Ukládání vzorků: Po určitých chemických reakcích může být třeba oddělit pevné částice od roztoku.

  7. Příprava vzorků pro mikroskopii: Pro některé mikroskopické aplikace je třeba koncentrovat buňky nebo částice pomocí centrifugace, aby byly lépe viditelné pod mikroskopem.

  8. Ultracentrifugace: Tento speciální typ centrifugy může generovat velmi vysoké rychlosti a je používán k oddělování velmi malých částic, jako jsou viry nebo jednotlivé molekuly.

Toto je jen několik příkladů toho, jak se mohou centrifugy používat v laboratoři. Výběr konkrétní centrifugy a centrifugačního protokolu závisí na konkrétní aplikaci a typu vzorku.

1 položek celkem