Pevné rigidní izolátory

Izolátor je zařízení, které se používá v některých laboratořích, nemocnicích nebo lékárnách k ochraně uživatelů a prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami, jako jsou cytostatika. Cytostatika jsou léky, které se používají v léčbě nádorových onemocnění, a mohou být škodlivá pro zdraví lidí, kteří s nimi manipulují, pokud nejsou řádně chráněni.

Izolátor má několik funkcí:

    1. Ochrana uživatelů: Izolátory poskytují ochranu personálu, který manipuluje s cytostatiky, tím, že zabrání přímému kontaktu s nebezpečnými látkami a jejich výparům.
    2. Ochrana produktu: Izolátory udržují sterilitu cytostatik během ředění a manipulace s nimi, což minimalizuje riziko kontaminace produktu během přípravy.
    3. Ochrana prostředí: Izolátor také chrání prostředí před kontaminací cytostatiky, které by mohly uniknout během manipulace s nimi.

Ředění cytostatik je proces, při kterém se cytostatika míchají s jinými látkami, jako je například infuzní roztok, aby se dosáhlo správné koncentrace léčiva pro podání pacientovi. Izolátory se používají během tohoto procesu, aby se minimalizovalo riziko kontaminace pro personál, pacienty a prostředí.

4 položek celkem

Značky

Položek k zobrazení: 4