Kalibrační laboratoř

V Kalibrační a zkušební laboratoři provádíme kalibrace pracovních měřidel v oborech měření teplota, objem, otáčky, čas a hmotnost.

  • Kalibrace pipet - μl pipet a μL dávkovacích systémů
  • Validace chladících a mrazících zařízení, laboratorních odstředivek, biologických termostatů a vodních lázní