Envair

 

Anglická společnost ENVAIR Ltd. byla založena v roce 1972 jako soukromá společnost pro výrobu a vývoj produktů čistých prostor farmaceutického průmyslu.V roce 2006 zahájila transformaci a kde se stala dceřinou společností Bassaire Limited rovněž se sídlem v Anglii, V roce 2009 zakládá německou pobočku, které vystupují pod firemní skupinou ENVAIR Group

Díky dlouholetým globálním zkušenostem má společnost ENVAIR prokázanou schopnost dodávat vysoce výkonná a cenově efektivní řešení pro specializované čisté a ultra-čisté prostory související s výrobou produktů primárního a sekundárního farmaceutického průmyslu, biotechnologického výzkumu k plně vyhovujícímu GMP sterilnímu dávkování léčiv a přípravě radiofarmak.

Rozsáhlý sortiment produktů společnosti ENVAIR zahrnují jednoduché a cenově příznivé řešení laminárních boxů, bezpečnostních kabin, digestoří, rukávcových izolátorů až po složité izolátorové pracoviště zakázkových klíčových projektů.

U všech produktů ENVAIR je zajištěna plně komplexní údržba zahrnující testování, servis a dostupnost náhradních dílů pro bezproblémové používání po celou dobu životnosti přístroje.

Hlavními zájmy společnosti ENVAIR je spokojenost zákazníka, bezpečnost obsluhy a produktů, inovace a jedno kontaktní místo v dané zemi.

V roce 2019 došlo ke sloučení firem Envair a Onfab.

Izolátory Inkubátory

Centrifugy

Laminární boxy