Laboratoře a čisté prostory

Provádíme montáže, autorizovaný servis, pravidelné kontroly, validace a kalibrace v rozsahu oprávnění poskytnuté výrobcem, které zahrnuje:

 • Instalace nových zařízení, zaškolení obsluhy
 • Opravy laboratorní techniky
 • PK – Pravidelné kontroly dle pokynu výrobce
 • Kalibrace měřidel
 • Validace v rozsahu instalační a operační kvalifikace IQ/OQ
 • Defektoskopie, test montážních netěsností
 • Měření rychlosti proudění vzduchu a laminarity proudění
 • Stanovení tlakového obrazce
 • Měření čistoty vzduchu
 • Měření vzduchového výkonu
 • Testy netěsnosti
 • Testy hladiny hluku
 • Testy úrovně osvětlení