Zdravotnické prostředky

Provádíme instalaci, instruktáž, autorizovaný servis, BTK a revize zdravotnických prostředků v rozsahu získaného oprávnění, které zahrnuje:

  • Instalace nových přístrojů, jejich uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy
  • BTK – bezpečnostně technické kontroly dle zákona č. 375/2022 Sb. - o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění
  • Opravy dle zákona č. 375/2022 Sb. - o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění
  • Kontroly elektrických zařízení dle ČSN EN 62353-ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
  • Provádění pravidelných kontrol, zkoušek a revizí dle Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
  • Zpracování návrhu na provedení běžných nebo velkých oprav přístrojů, poradenská činnost při obnově přístrojů a příslušenství, kontrola stavební připravenosti pro montáž a instalaci přístrojů
  • Odborný posudek technického stavu zařízení s návrhem na vyřazení
  • Odpovídající servisní vybavení na provádění oprav a BTK zdravotnických prostředků